Ośrodek Psychoterapii i Pomocy Psychologicznej Kabaty, Warszawa, psychoterapia grupowa i indywidualna.
Ośrodek Psychoterapii i Pomocy Psychologicznej Kabaty, Warszawa, psychoterapia grupowa i indywidualna.

Psychoterapia grupowa >>
Prowadz±ca: M. D±browska, Zajęcia uzupełniaj±ce: M. Brykczyńska

Psychoterapia indywidualna >>
Prowadz±ca: B.Janke - Klimaszewska, M. D±browska

Poradnictwo psychologiczne (counselling) >>
Prowadz±ca: M.Brykczyńska

 

 

Strona główna