Ośrodek Psychoterapii i Pomocy Psychologicznej Kabaty, Warszawa, psychoterapia grupowa i indywidualna.
Ośrodek Psychoterapii i Pomocy Psychologicznej Kabaty, Warszawa, psychoterapia grupowa i indywidualna.

Psychoterapia grupowa >>
Prowadz±ca: B. Janke-Klimaszewska, Zajęcia uzupełniaj±ce: M.Brykczyńska

Psychoterapia indywidualna

psychoterapia - to metoda, która pomaga zrozumieć i do¶wiadczyć siebie, spojrzeć na siebie oczyma innych, zrozumieć innych, ich emocje i problemy w kontakcie indywidualnym i w grupie.
- to nabywanie umiejętno¶ci rozwi±zywania konfliktów interpersonalnych, problemów emocjonalnych w relacjach z innymi ludĽmi.
Psychoterapia w naszym o¶rodku prowadzona jest zgodnie z założeniami psychoterapii integracyjnej, tzn. zawiera elementy terapii behawioralno-poznawczej, terapii Gestalt, terapii psychodynamicznej.
Pierwsza wizyta 150 zł., następne jednogodzinne sesje po 130 zł.

Prowadz±ce:
Beata Janke - Klimaszewska
Maria D±browska

Poradnictwo psychologiczne (counselling) >>
Prowadz±ca M.Brykczyńska

 

 

Strona główna