Ośrodek Psychoterapii i Pomocy Psychologicznej Kabaty, Warszawa, psychoterapia grupowa i indywidualna.
Ośrodek Psychoterapii i Pomocy Psychologicznej Kabaty, Warszawa, psychoterapia grupowa i indywidualna.

Psychoterapia grupowa

psychoterapia - to metoda, która pomaga zrozumieć i do¶wiadczyć siebie, spojrzeć na siebie oczyma innych, zrozumieć innych, ich emocje i problemy w kontakcie indywidualnym i w grupie.
- to nabywanie umiejętno¶ci rozwi±zywania konfliktów interpersonalnych, problemów emocjonalnych w relacjach z innymi ludĽmi.
Psychoterapia w naszym o¶rodku prowadzona jest zgodnie z założeniami psychoterapii integracyjnej, tzn. zawiera elementy terapii behawioralno-poznawczej, terapii Gestalt, terapii psychodynamicznej.
Grupy licz±ce do 15 osób składaj± się z ludzi w różnym wieku, różnej płci i z różnym wykształceniem.

Prowadz±ca: M. D±browska
Zajęcia uzupełniaj±ce: M. Brykczyńska

Raz w tygodniu, poniedziałek wieczór. Opłata: 90 zł za jedno spotkanie.
Zgłoszenia już od teraz pod tel.: 605 653 699

Psychoterapia indywidualna >>
Prowadz±ca: B.Janke - Klimaszewska, M. D±browska

Poradnictwo psychologiczne (counselling) >>
Prowadz±ca M.Brykczyńska

 

 

Strona główna