Ośrodek Psychoterapii i Pomocy Psychologicznej Kabaty, Warszawa, psychoterapia grupowa i indywidualna.
Ośrodek Psychoterapii i Pomocy Psychologicznej Kabaty, Warszawa, psychoterapia grupowa i indywidualna.

Beata Janke - Klimaszewska - lekarz medycyny, psychiatra, psychoterapeuta.
Praktykuje od 1974 roku. II stopień specjalizacji z zakresu psychiatrii, uzyskany w 1985 roku. Certyfikat psychoterapeuty uzyskany w 1991 roku, wydany przez Sekcję Naukow± Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego .
Wieloletni ordynator oddziału całodobowego Kliniki Nerwic Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie.
W 2003 roku uzyskała certyfikat superwizora w zakresie psychoterapii.
W 1997 wzięła udział w szkoleniu w zakresie interpretacji snów, prowadzonynm przez Instytut Psychoanalizy.
Prowadzi psychoterapię indywidualn±.

Małgorzata Brykczyńska - doradca psychologiczny, arteterapeutka.

Maria D±browska - psycholog. Dyplom ukończenia Kursu Terapii Systemowej Rodzin.

Ośrodek Psychoterapii i Pomocy Psychologicznej Kabaty, Warszawa, psychoterapia grupowa i indywidualna.