Oœrodek Psychoterapii i Pomocy Psychologicznej Kabaty, Warszawa, psychoterapia grupowa i indywidualna.
Oœrodek Psychoterapii i Pomocy Psychologicznej Kabaty, Warszawa, psychoterapia grupowa i indywidualna.

Psychoterapia grupowa >>
Prowadząca: B. Janke-Klimaszewska, Zajęcia uzupełniające: M.Brykczyńska

Psychoterapia indywidualna >>
Prowadząca: B.Janke - Klimaszewska, M. Dąbrowska

Poradnictwo psychologiczne (counselling)

poradnictwo psychologiczne - counselling - to forma doraźnej pomocy drugiemu człowiekowi w zrozumieniu i rozwiązaniu problemów w sytuacji zagubienia, bezradności i cierpienia w konkretnej sprawie, znalezienia sposobu rozwiązania konfliktu, czy podjęcia decyzji własnego leczenia lub psychoterapii. Powodem sięgania po pomoc doradcy może być również chęć poprawy jakości życia i dążenie do rozwoju własnej osobowości.

Prowadząca: M.Brykczyńska
Cena: 100 zł. za spotkanie 1-godzinne.

 

Strona główna