Ośrodek Psychoterapii i Pomocy Psychologicznej Kabaty, Warszawa, psychoterapia grupowa i indywidualna.
Ośrodek Psychoterapii i Pomocy Psychologicznej Kabaty, Warszawa, psychoterapia grupowa i indywidualna.

Beata Janke - Klimaszewska - lekarz medycyny, psychiatra,
psychoterapeuta.

Małgorzata Brykczyńska - doradca psychologiczny, arteterapeutka.

Maria D±browska - psycholog. Dyplom ukończenia Kursu Terapii Systemowej Rodzin, uzyskany w 2002 roku, wydany przez Odział Dzienny Kliniki Psychiatrii Dorosłych CM UJ w Krakowie. W 2007 roku (w ramach robienia Certyfikatu na Psychoterapeutę) ukończony kurs Psychoterapii w Oddziale Dziennym Kliniki Psychiatrii CM UJ w Krakowie.
Prowadzi psychoterapię indywidualn± i grupow±.

Ośrodek Psychoterapii i Pomocy Psychologicznej Kabaty, Warszawa, psychoterapia grupowa i indywidualna.